Sobres Core Set 2020 Core Set 2020
Cantidad $ x u.
1 o + $280
10 o + $265
20 o + $250
36 o + $235
Caja (x36) $ 8460
     
Sobres War of the Spark War of the Spark
Cantidad $ x u.
1 o + $280
10 o + $265
20 o + $250
36 o + $235
Caja (x36) $ 8460
     
Sobres Ravnica Allegiance Ravnica Allegiance
Cantidad $ x u.
1 o + $280
10 o + $265
20 o + $250
36 o + $235
Caja (x36) $ 8460
     
Sobres Rivals of Ixalan Rivals of Ixalan
Cantidad $ x u.
1 o + $280
10 o + $265
20 o + $250
36 o + $235
Caja (x36) $ 8460
     
Sobres Ixalan Ixalan
Cantidad $ x u.
1 o + $280
10 o + $265
20 o + $250
36 o + $235
Caja (x36) $ 8460
     
Sobres Hour of Devastation Hour of Devastation
Cantidad $ x u.
1 o + $280
10 o + $265
     
Sobres Amonkhet Amonkhet
Cantidad $ x u.
1 o + $280
10 o + $265
20 o + $250
     
Sobres Aether Revolt Aether Revolt
Cantidad $ x u.
1 o + $280
10 o + $265
20 o + $250
     
Sobres Kaladesh Kaladesh
Cantidad $ x u.
1 o + $280
10 o + $265
20 o + $250
     
Ultimate Masters Ultimate Masters Caja (x24) $28000
     
Iconic Masters Iconic Masters

Sobre $700

Caja (x24) $14000

     
Eternal Masters Eternal Masters Caja (x24) $21000